Afbeelding 1

YKS - yayasan kawan sejalan = stichting samen onderweg

In 2007 is in Indonesië in Yogyakarta de partner stichting YKS opgericht (Yayasan kawan sejalan = Stichting Samen Onderweg).

De actieve leden van YKS zijn de Indonesiërs mr Udin, mr Pitr. Zij zijn goed bekend in de provincie Yogyakarta en met name in de verder afgelegen gebieden worden contacten gelegd en onderhouden met de lokale autoriteiten en particuliere organisaties (yaysan = stichting) die zich veelal het lot aantrekken van kwetsbare groepen.
Daar horen kinderen met een handicap zeker bij. Juist in de verder afgelegen gebieden worden nog veel kinderen met een handicap geboren.
Een van de actieve leden van YKS is bouwkundig ingenieur, waardoor altijd met een goed bouwkundig plan en een betrouwbare begroting gewerkt wordt. Daardoor kan de Jan Vink Stichting vanuit Nederland goede keuzen maken, als het gaat om het kiezen van projecten.

Het bestuur van de Jan Vink Stichting neemt de beslissing een bepaald project te kiezen en neemt de verantwoordelijkheid voor de financiering.
YKS is verantwoordelijk voor de uitvoering en goede overdracht.
De lokale yayasan is verantwoordelijk voor het gebruik (en onderhoud) van het gebouw.
YKS onderhoudt de contacten met de lokale yayasans en controleert de instandhouding van het gebouwde.

Bij de uitvoering van de projecten worden de arbeidskrachten lokaal geworven en vaklui komen ook uit de directe regio.

De communicatie tussen Jan Vink Stichting en onze partner in Indonesië YKS verloopt vooral via e-mail contact. Voorstellen door YKS worden in het bestuur van JVS besproken en beslist.
Door YKS worden bij een voorstel nadere details gegeven over de lokale contacten met de overheid en de yayasan. Door YKS worden schetsontwerp en tekeningen en de kostencalculatie geleverd.

Bij de afronding van elk project wordt het kasboek van het project en de originele rekeningen ingeleverd. Er wordt zeer nauwkeurig gewerkt zowel bij de uitvoering als met de administratie.
Regelmatig worden projecten vanuit Nederland bezocht. Soms door een bestuurslid tijdens een privéreis, maar ook door donateurs en belangstellenden.