Afbeelding 1

Verslag 2020

Verslag van de activiteiten Jan Vink Stichting in 2020

Doelstelling

Jan Vink Stichting biedt hulp bij het realiseren van kleinschalige projecten, van algemeen nut, op het platteland van Indonesië. De activiteiten concentreren zich rond de stad Yogyakarta op Java. De basis voor deze gebiedskeuze is dat onze partnerorganisatie YKS (Yayasan Kawan Sejalan = Samen onderweg) in Yogyakarta gevestigd is. Essentieel voor het welslagen van onze projecten is dat bekwame bestuurders ter plekke de juiste projecten kunnen selecteren en ook over de kennis en ervaring beschikken om de realisatie van elk project tot een goed einde te kunnen brengen.
Daarnaast steunt Jan Vink Stichting projecten van andere organisaties die op basis van soortgelijke uitgangspunten in Indonesië worden gerealiseerd.

Bedrijfsvoering ín 2020
Nadat eind 2019 de bezwaren van de buurtbewoners tegen de verleende omgevingsvergunning grotendeels zijn afgewezen is het conflict in der minnen geschikt. In dat kader is door Jan Vink Stichting een circulaire geluidswal (met BioBlocks) opgericht op de erfafscheiding met betrokken buurtbewoners. 
In februari 2020 is het Covid-19 virus in Nederland actief geworden. Dat heeft grote consequenties gehad voor de exploitatie van de Jan Vink kringloopwinkel. De eerste sluiting heeft plaats gehad vanaf 15 maart tot 19 juli. Op 20 juli is de winkel weer opengegaan voor publiek met duidelijk aangegeven beperkingen. Vanaf 14 december 2020 is de winkel opnieuw gesloten - met in het voorjaar van 2021 beperkte verkoopmogelijkheden.,
Door de Covid-19 pandemie is er in 2020 een sterke afname van de omzet in de Jan Vink kringloopwinkel geweest. Het aantal vrijwilligers is in 2020 licht afgenomen, mede door de Covid-19 pandemie.

In 2020 is in het bestand van donateurs enigszins afgenomen, met een (eenmalige) toename van de donaties.

Bestuur ín 2020
Het bestuur van de Jan Vink Stichting heeft in 2020 6 keer vergaderd. Daarnaast is veel informeel overleg geweest samenhangend met de beperkingen door de pandemie. De belangrijkste onderwerpen zijn uiteraard geweest hoe om te gaan met de gevolgen van de pandemie, de financiële status, de vrijwilligers en de projecten in Indonesië.

Publiciteit in 2020
In 2020 zijn de mededelingen naar het publiek toe, veelal gericht geweest hoe de klanten dienen te handelen bij bezoek aan de kringloopwinkel. Heropening van de winkel is in de lokale media medegedeeld.

Projecten in 2020
ln 2020 zijn door Jan Vink Stichting - in samenwerking met onze partner YKS - nog twee projecten uitgevoerd in Indonesië. 
In februari 2020 is in Gambiran, in samenwerking met Wilde Ganzen, gestart met de uitbreiding van de bestaande kleuterschool. De school is opgeleverd in augustus 2020.
In augustus 2020 is, in Tepus - bij de bestaande school voor gehandicapte kinderen - gestart met de bouw van een winkel voor dagelijkse artikelen en 'n wasplaats voor brommers en motoren. Dit project is opgeleverd in december 2020.
Zie hiertoe ook de beelden op de website www.janvinkstichting.nl in de rubriek ARCHIEF.


Financiële resultaten in 2020
                     Baten
- Bijdragen sponsors en donaties                                                                 4.090
- Opbrengst verkopen kringloopwinkel                                                       61.019
- Diverse baten (rente e.d.)                                                                                 4
                                               Totaal                                                          65.113

               Uitgaven
- Projecten in Indonesië                                                                            51.675
- huur, omzetbelasting, energie en overige kosten kringloopwinkel         34.058
- Administratieve kosten (telefoon, drukwerk, website etc)                         2.151
- Overige uitgaven                                                                                          256
                                               Totaal                                                          88.140
Saldo ultimo 2020                                                                               -/-   23.027