Afbeelding 1

Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11
Afbeelding 12
Afbeelding 13
Afbeelding 14
Afbeelding 15
Afbeelding 16
Afbeelding 17
plaats waar keuken gebouwd wordt
plaats waar keuken gebouwd wordt

renovatie sporthal en bouw keuken

november 2017.
Jan Vink Stichting start nieuw project in samenwerking met Wilde Ganzen.
In het voorjaar 2017 is bij een bezoek aan Indonesië het project uit 2008 ‘ De school voor gehandicapte kinderen in Patuk’  bezocht. Met de school en de kinderen gaat het goed. In de afgelopen jaren is aanvullend een slaaphuis bijgebouwd (2011) en in 2014 is in samenwerking met Wilde ganzen ook een waterput geslagen met een pompinstallatie, waardoor er voor de school en de omwonenden schoon water beschikbaar is gekomen. 
Waar zeker nog wat moet gebeuren is het renoveren van de sporthal en het realiseren van een goede keukenvoorziening (zie foto).Door de Jan Vink Stichting wordt in de kringloopwinkel aandacht gevraagd voor dit project en wordt ook de bijdrage van Wilde Ganzen benadrukt.
November 2017.
Het goede nieuws is dat Wilde Ganzen een bijdrage in het project heeft toegezegd. De start van het project is november 2017.


Brabants Centrum 20 april 2017
Brabants Centrum 20 april 2017
Afbeelding 18

Persbericht 10 jaar Jan Vink Stichting - feest in Tepus

Jan Vink Stichting viert 10 jarig jubileum met de opening van het multifunctioneel  Centrum voor district Tepus in Indonesië.  
S
inds 2007 is Jan Vink Stichting actief met bouwkundige projecten in de provincie Yogyakarta op Java in Indonesië. Inmiddels zijn 16 projecten gerealiseerd, variërend van weeshuizen, kleuterscholen, scholen voor gehandicapte kinderen en extra voorzieningen bij deze instellingen. Kern van de aanpak is de hulp aan kwetsbare groepen, vooral kinderen. 
Het nieuwste project betreft de bouw van een multifunctioneel centrum in het landelijke district Tepus  in de zuidoostelijke hoek van de provincie Yogyakarta. 
Het centrum is gericht op de gehele bevolking sluit direct aan bij de school voor gehandicapte kinderen (bouw 2015) en aanliggend slaaphuis (bouw 2016). Het geheel is een zeer fraai complex dat in hoge mate voldoet aan de behoefte om deze kwetsbare groep kinderen een grotere kans te bieden op een beter bestaan. Het onderwijs is vooral gericht op het stimuleren en ontwikkelen van de individuele kwaliteiten van de kinderen. Het centrum bied de mogelijkheid om diverse sporten te beoefenen en een veelheid van lokale activiteiten te ontwikkelen, zoals bijeenkomsten van verenigingen, feestzaal voor bruiloften e.d. Alhoewel er geen medische voorzieningen zijn in het district Tepus, kan deze ruimte wel een functie krijgen als (para)medisch steunpunt. 
Tepus is gelegen in de oostelijke gewest (regency) Gunung Kidul van de provincie Yogyakarta. In dit relatief dun bevolkte gebied wonen voornamelijk arme boeren en vissers. De voorzieningen zijn beperkt en de afstanden vrij groot. Met de auto is het bijna twee uur rijden naar de stad Yogyakarta. 
Omdat steeds meer gehandicapte kinderen van verder weg komen, en de ouders vaak geen dagelijks vervoer kunnen verzorgen, is er tevens een apart slaapgebouw gerealiseerd. 
Tijdens het bezoek van de voorzitter van de Jan Vink Stichting (met echtgenote) aan Yogyakarta is het centrum tijdens een feestelijke bijeenkomst overgedragen. Dit gebeurde in aanwezigheid van de hoogste bestuurder van het gewest Gunung Kidul, een aantal lokale autoriteiten en vele kinderen, ouders en leerkrachten van diverse scholen uit het gewest,. Het feest ging gepaard met fraaie traditionele dansen en muziek van de aanwezige kinderen.  

             
                                                            Opnieuw een project om trots op te zijn.

                                                                                                                                                  
12 april 2017
Afbeelding 19

Kleuterschool in Wonosari - augustus 2015

Onze partner in Yogyakarta heeft een voorstel ingediend om in Wonosari, een dorpje ten oosten van de stad Yogyakarta, een kleuterschool te bouwen. Achtergrondinformatie. Al vanaf 1976 was er een kleuterschool met enkele kinderen. Dat is gestopt in 2008 wegens gebrek aan ruimte. In 2010 is men opnieuw gestart met 9 kinderen in de achterkamer van een leerkracht. In 2015 zijn er 35 kinderen. De kinderen krijgen nu maar enkele uren per week les.  Er zijn 5 leerkrachten, waarvan 1 wordt betaald door de overheid, de rest is vrijwilliger. De kinderen hoeven geen schoolgeld te betalen.Er is een schets gemaakt van het gebouw met 3 leslokalen, 2 toiletten, een ruimte voor de leerkrachten en een wachtruimte voor ouders. Onderzocht wordt of de Jan Vink Stichting dit project, eventueel met externe financiers, dit project kan realiseren.


Bouw slaaphuis in Tepus

In juni 2015 start de bouw van het slaaphuis bij de school voor gehandicapte kinderen in Tepus. In de regio Tepus, 2 uur rijden oostelijk van Yogyakarta,  is sinds enkele jaren een particuliere stichting actief die zich het lot aantrekt van de kinderen met een (enkelvoudige) handicap. In 2014 heeft de Jan Vink Stichting voor deze kinderen een nieuw schoolgebouw met 6 klassen gerealiseerd. Daarmee is het mogelijk gemaakt dat het zeer enthousiaste team van leerkrachten en begeleiders de kinderen daadwerkelijk de gewenste begeleiding en opleiding kan verschaffen, passend bij de handicap. De school is in november 2014 opgeleverd en overgedragen. 
Door de aantrekkingskracht van het nieuwe schoolgebouw en de daarmee samenhangende verbetering van de begeleiding van de kinderen komen nu al veel meer gehandicapte kinderen van verder weg. Omdat de vervoersmogelijkheden van ouders zeer beperkt zijn is het gewenst dat de kinderen door de week kunnen overnachten. Dat gebeurt nu al provisorisch in een leslokaal. Gedurende de nacht is er toezicht door een echtpaar.
Het nieuwe project omvat de bouw van een slaapaccommodatie met 4 kamers en een aangepaste bad- en douche gelegenheid. Het gebouw is aardbevingbestendig. Het gebouw ligt pal naast het schoolgebouw. De grond is door de lokale overheid ter beschikking van de beherende stichting gesteld.
Met de bouw wordt gestart begin juni 2015 en de oplevering wordt in het najaar van 2015 verwacht.
               Steun het project van de Jan Vink Stichting in Tepus, Indonesië op rekening nr Rabobank NL07RABO 0133672816.