Afbeelding 1

de stichting

De Jan Vink Stichting  is een ideële en erkende goede doelen stichting.                        KvK 41085172
De JVS zamelt in Nederland geld in om daarmee kleinschalige                                        ANBI 802071545
projecten te realiseren voor kwetsbare mensen in Indonesië (vooral jongeren).

De grondlegger en naamgever van de stichting, Jan Vink, heeft sinds 1986, vaak eigenhandig, allerlei projecten opgestart en gerealiseerd. Zie recente projecten in 'Projecten Indonesië' en 'ARCHIEF'.

De Jan Vink Stichting richt zich op kleinschalige projecten op het platteland in Indonesië.
Om dat te kunnen bekostigen heeft Jan Vink in de jaren negentig in zijn garage een kringloopwinkel geopend. In 2004 is de kringloopwinkel verhuisd naar de Van Overbeekstraat. In 2011 is de huidige grotere vestiging aan de Genenberg geopend.
De Jan Vink Stichting werkt uitsluitend met  vrijwilligers. Daarnaast is er een fors bestand van donateurs en worden voor elk nieuw project sponsors benaderd (zie 'Steun ons').
De netto-opbrengsten van de donateurs, sponsors en de kringloopwinkel gaan rechtstreeks naar de financiering van projecten in Indonesië.

De Jan Vink Stichting kan deze projecten niet vanuit Nederland realiseren. Daarom zijn er in Indonesië aparte stichtingen opgericht, de YKS  (Yayasan Kawan Sejalan = Samen onderweg), en YBS (Yayasan Bakti Social Cinta Kasih Megamendung). Onze Indonesische partners selecteeren projecten, zorgen voor ontwerp en de calculatie, legt de contacten met de lokale instanties en controleert de bouw.
In Nederland wordt sinds 2007 de Jan Vink stichting geleid door een 4-koppig bestuur (zie 'Organisatie').