Afbeelding 1

Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4

Jan vink Stichting werkt in Indonesië

       Waarom zet de Jan Vink Stichting zich juist in voor Indonesië?       
 
De Indonesische archipel met ruim 270 miljoen inwoners, ligt verspreid over ongeveer 8.000 eilanden, waarvan enkele grote. De afstanden zijn enorm. Van de westelijke punt van Sumatra (Atjeh) tot aan de oostgrens van Irian Jaja is hemelsbreed ruim 5.000 km.
Ruim 60 % van de bevolking (ca. 160 miljoen mensen) leeft op het hoofdeiland Java. Het verschil tussen arm en rijk is zeer groot.
Ondanks de economische groei in Indonesië in de afgelopen jaren, leven nog zeer veel mensen - meer dan 60 miljoen - vooral in de binnenlanden, onder de armoedegrens. Eén van de oorzaken is de corruptie op landelijke en regionale schaal. De Jan Vink Stichting werkt samen met lokale autoriteiten en betaalt geen steekpenningen.
In tegendeel; de lokale bevolking en autoriteiten zijn blij met de concrete projecten die door onze partner YKS worden uitgevoerd.
De looptijd tussen een eerste voorstel en de start van een project is meestal korter dan 6 maanden. De uitvoering van het project duurt ook niet langer dan 6 maanden.
Op plaatselijk niveau wordt samengewerkt met stichtingen die zich het lot aantrekken van vooral kinderen die geen thuis hebben of die gehandicapt zijn en thuis wonen en meestal niet naar school gaan.

De Jan Vink Stichting kiest voor projecten waarvoor (nog) geen structureel overheidsbeleid is. Dat betreft veelal kinderen met een handicap of kinderen die geen thuis hebben. Maar ook ouderen zonder familie hebben het zwaar.

Jan Vink Stichting realiseert kleinschalige projecten voor de allerarmste mensen in Indonesië