Afbeelding 1

Afbeelding 2
Publiciteit via Blik op Sint-Michielsgestel
Publiciteit via Blik op Sint-Michielsgestel
artikel Brabants Centrum - juli 2015
artikel Brabants Centrum - juli 2015
school en slaaphuis in Panggang
school en slaaphuis in Panggang
Artikel in de Brug juni 2015
Artikel in de Brug juni 2015

Persbericht 6 juni 2015

Maatschappelijke functie Jan Vink Stichting
In mei 2015 heeft de Jan Vink Stichting een slaapgebouw gerealiseerd achter de school voor gehandicapte kinderen, die in 2014 is gebouwd, in Panggang.
Naast donaties en sponsoring vormt de basis onder de projecten in Indonesië de Jan Vink kringloopwinkel. Er is een aanzienlijke netto opbrengst, doordat we werken met ruim 30 vrijwilligers. Zonder hun enthousiasme en inzet zou de winkel niet kunnen bestaan.

De vrijwilligers zelf ervaren dit werk ook als een zeer positieve invulling van een deel van hun leven. Men is ook graag bereid voor elkaar in te vallen. De Jan Vink kringloopwinkel speelt in Sint-Michielsgestel een belangrijke rol in de recycling van gebruikte goederen. Een groot deel van wat we aan goederen ontvangen wordt in de winkel verkocht. Daarnaast ontstaat er een aanzienlijke afvalberg.  We selecteren metalen, kleding, papier, glas en elektronische apparaten. Deze goederen krijgen een aparte bestemming met ook weer een zekere opbrengst. Een deel van onze overtollige goederen gaat via een relatie naar Roemenië. Alleen de restanten gaan naar de stortplaats. De Jan Vink Stichting is niet alleen actief in Sint-Michielsgestel en de regio Yogyakarta, met zijn ca 3 miljoen inwoners. Naast onze eigen projecten in deze regio, steunen we een project in een regio op ca 200 km van Yogyakarta, waar ook een kleine Nederlandse organisatie actief is.In Nederland en met name in de gemeente Sint-Michielsgestel krijgen klanten van de Voedselbank elke 3 maanden een uitnodiging om in de kringloopwinkel te komen shoppen. Een aanpak die erg wordt gewaardeerd.We  steunen op beperkte schaal projecten in andere werelddelen (vooral Afrika).We kijken dus verder dan onze huidige activiteiten, maar wel met de nadruk op Indonesië en onder de strikte voorwaarde dat het geld goed besteed wordt.
Steun onze aanpak met uw 
donatie of meldt u aan als vrijwilliger in de kringloopwinkel. 


persbericht 10 januari 2015

Opnieuw samenwerking Jan Vink Stichting met Wilde Ganzen in Panggang bij de bouw van slaapzalen voor school voor gehandicapte kinderen.
Beide organisaties hebben elkaar opnieuw gevonden in een project voor met name kwetsbare jongeren met een handicap.

In de regio Panggang in Indonesië is sinds enkele jaren een particuliere stichting actief die zich het lot aantrekt van de kinderen met een (enkelvoudige) handicap. In 2014 heeft de Jan Vink Stichting samen met Wilde Ganzen voor deze kinderen een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Daarmee is het mogelijk gemaakt dat het zeer enthousiaste team van leerkrachten en begeleiders de kinderen daadwerkelijk de gewenste begeleiding en opleiding kan verschaffen, passend bij de handicap. De school is in mei 2014 opgeleverd en overgedragen.

Het project.
Door de aantrekkingskracht van het nieuwe schoolgebouw en de daarmee samenhangende verbetering van de begeleiding van de kinderen komen nu al veel meer gehandicapte kinderen van verder weg (21 op een totaal van bijna 60 kinderen). Omdat de vervoersmogelijkheden van ouders zeer beperkt zijn is het zeer gewenst dat de kinderen door de week kunnen overnachten. Dat gebeurt nu al provisorisch in een leslokaal. Gedurende de nacht is er toezicht door een echtpaar.

Het nieuwe project omvat de bouw van een slaapaccommodatie met 4 kamers en een aangepaste bad- en douche gelegenheid. Het gebouw is aardbevingbestendig. Het gebouw ligt pal naast het schoolgebouw. De grond is door de lokale overheid ter beschikking van de beherende stichting yayasan SEKAR  HANDAYANI  gesteld.
Met de bouw wordt gestart begin februari 2015 en de oplevering wordt voor de zomervakantie van 2015 verwacht.

Steun het project van de Jan Vink Stichting in Panggang, Indonesië op rekening nr Rabobank NL07RABO 0133672816. U kunt ook Wilde Ganzen steunen door uw donatie over te maken op rekening NL53INGB0000040000. Geef bij uw gift de code A.2014.767.

Bezoek Wilde Ganzen, klik hier