Afbeelding 1

Afbeelding 2

Wilde Ganzen

Samenwerking met Wilde Ganzen.
In meerdere projecten van Jan Vink Stichting is samenwerking gevonden met Wilde Ganzen. In de voorbereiding wordt contact gelegd met Wilde Ganzen. Er wordt informatie verstrekt door onze partner in Indonesië en Jan Vink Stichting geeft zelf ook de nodige informatie. In meerdere projecten is er sprake geweest van een vruchtbare koppeling van de doelen van Wilde Ganzen en die van Jan Vink Stichting. Voor nadere informatie over Wilde Ganzen  klik


Sam's kledingactie

Sam’s Kledingactie zamelt al meer dan 45 jaar gebruikt textiel in en heeft geen winstoogmerk. De Kledingactie wordt ondersteund door ruim 1.100 vrijwilligers verspreid door heel Nederland. Zij hebben een kledingdepot aan huis, organiseren kledingacties of  beheren kledingcontainers. Bruikbare, goede kleding die wordt ingezameld, wordt hergebruikt door mensen in ontwikkelingslanden. Gecertificeerde sorteerbedrijven die de kleding opkopen, zorgen ervoor dat de juiste kleding op de juiste plek terecht komt. De opbrengst uit de verkochte kleding gaat naar ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.
Sam’s Kledingactie steunt momenteel een project van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh (zie foto hiernaast). Meer informatie over onze projecten vindt u hier

Help mee met uw oude textiel. In Sint-Michielsgestel kunt u kleding inleveren bij de Jan Vink kringloopwinkel.Wat kunt u inleveren:Kleding, schoenen (samen gebonden) huishoudtextiel zoals lakens, dekens, gordijnen, kussenslopen, dekbedovertrekken en handdoeken (allen verpakt in gesloten plastic zakken). Sam’s Kledingactie neemt ook versleten textiel in, mits niet vies of nat. Deze goederen komen in aanmerking voor recycling. Materialen die NIET kunnen worden ingenomen:Knuffels – speelgoed – kussens – dekbedden – matrassen – vieze, natte of met olie besmeurde kleding/vodden – breigaren, bollen wol – vloerbedekking, matten en tapijt.


Afbeelding 3

Stichting Meriah Bintang

Sinds medio 2013 onderhoudt de Jan Vink Stichting goede contacten met de stichting Meraih Bintang (Reach for the Stars), die werkzaam is in de plaats Pangandaran op West-Java, op ca 200 km van Yogyakarta. Deze stichting ondersteunt lokale onderwijs initiatieven. Er wordt onder andere aandacht geschonken aan tweetalig onderwijs (Indonesisch en Engels). Ook de jongeren uit de directe omgeving krijgen de mogelijkheid om Engelse les te volgen.
De stichting Meraih Bintang heeft een ambitieus project in voorbereiding. Het betreft de bouw in Pangandaran van een tehuis voor thuisloze meisjes en jongens, een zogenaamd Rumah bina budi (huis voor meisjes en jongens). De Jan Vink Stichting steunt dit initiatief met een flinke bijdrage.
Bezoek de website klik hier

Voedselbank

De Jan Vink Stichting voelt zich ook betrokken bij schrijnende situaties in eigen land en in de eigen gemeente. De Voedselbank was zeer te spreken over het aanbod tot samenwerking van de Jan Vink Stichting. Daartoe krijgen de klanten van de Voedselbank in Sint-Michielsgestel vier keer per jaar de gelegenheid om inkopen te doen in de Jan Vink kringloopwinkel.

Elke klant van de Voedselbank krijgt een bepaald budget om in de kringloopwinkel te besteden. Op de kledingzolder kan bijvoorbeeld voor een klein budget bijna voor een heel seizoen aan goede en leuke kleding gevonden worden.

De klanten van de Voedselbank stellen dit zeer op prijs.

Aanvragen bijdragen

Onze vrijwilligers krijgen regelmatig de vraag of de Jan Vink Stichting ook projecten buiten Indonesië ondersteunt.
In het verleden zijn projecten in Uganda en ook in Gambia gesteund.
De Jan Vink Stichting stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor goede doelen buiten Indonesië met een maximum per aanvraag. De aanvragen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.