Afbeelding 1

2018 - Semanu - school voor gehandicapte kinderen

De bouw van een school met overblijf accommodatie. In Semanu (een kampong in een landelijk gebied) staat een particuliere school voor gehandicapte kinderen. Het huidige  gebouw is voor 3 jaar gehuurd, waarvan het tweede jaar nu bijna voorbij is.
De opzet van de nieuwbouw is een gebouw met 4 klaslokalen, 1 leraarskamer, een slaapkamer voor meisje en een slaapkamer voor jongens en een keuken en sanitaire voorzieningen.Deze opzet houdt in dat ook kinderen van verder weg, die niet dagelijks op en neer kunnen reizen, nu kunnen overblijven.Tevens kan dan ook voor goede voeding worden gezorgd. 


Afbeelding 2

2018 - Patuk 4 - renovatie sporthal en nieuwbouw keuken

Het hoofdgebouw van de School voor gehandicapte kinderen in Patuk is gebouwd in 2008. In 2011 is daar een slaapaccommodatie aan toegevoegd om overblijvende kinderen van verder weg te kunnen huisvesten gedurende enkele dagen per week.Door de lokale overheid is tussentijds de ruwbouw van een sporthal aan de school gebouwd. In 2016 is voor de school en ook voor de omwonende gezinnen een waterput met pompinstallatie aangelegd.

Bij de inspectie van de school in 2017 bleek dat de sporthal nog afgebouwd moest worden en dat ook een noodzakelijke keuken diende te worden gerealiseerd. Dat project is in samenwerking met Wilde Ganzen uitgevoerd. Tevens heeft een legaat van de familie Verstappen het gehele project mogelijk gemaakt.

Afbeelding 3