Afbeelding 1

Donateur

U kunt donateur worden door minimaal € 5,00 per maand over te maken op Rabo-rekening NL07RABO 0133672816 ten name van Jan Vink Stichting.
Vermeld s.v.p. op uw storting ook uw naam, adres, postcode en plaats.
Bij voorkeur ook een e-mailadres.
Wij kunnen u dan schriftelijk of per e-mail (= kostenbesparend) op de hoogte houden van onze activiteiten.

Afbeelding 2
Afbeelding 3