Afbeelding 1

2017 - Multi functioneel centrum Tepus

In overleg met bewoners en bestuur van district Tepus is gekozen voor een voorziening voor de gehele bevolking van het district Tepus. Het is een multifunctioneel centrum geworden.Het gebouw is een ontmoetingsruimte voor een veelheid aan activiteiten, zoals bijeenkomsten van verenigingen, feestzaal voor bruiloften e.d. en sportieve activiteiten. Alhoewel er geen medische voorzieningen zijn in het district Tepus, kan deze ruimte wel een functie krijgen als (para)medisch steunpunt.
Voor meer foto's klik hier
Zie ook ARCHIEF.


Afbeelding 2

2017 - Workshops omgaan en begeleiden gehandicapte kinderen

De Nederlandse stichting Sukacita heeft een lesprogramma ontwikkeld in het Engels en bahasa Indonesia voor ouders en leerkrachten van kinderen met een handicap. Voor het programma wordt ook een website ontwikkeld. Sukacita is actief in Indonesië  op het eiland Bali en wil het programma ook uitrollen voor de Jan Vink Stichting in de provincie Yogyakarta.
In februari 2017 hebben twee workshops plaatsgevonden. 
Op de eerste dag is de workshop gegeven aan ouders en leerkrachten. Er zijn ca 200 zeer enthousiaste deelnemers gekomen. Op de tweede dag is een verdiepende workshop gegeven speciaal voor leerkrachten. Daar waren ca 60 leerkrachten bij aanwezig.


Afbeelding 3